ENGLISH  |  简体中文

Contact Us

No.3 PingShan Tang Rd.Yangzhou Jiangsu P.R.China
Post code:225002
Tel:+86 (514) 8780 9999
Fax:+86 (514) 8780 6111
Web:www.huijinhotel.com.cn
Mail:admin@huijinhotel.com.cn